• Anonyme

  stp stp tu sera mega simpa si tu vote mon defi


 • X-------XXX.......♥♫♥ Bonsoir ♥♫♥
  XX------XXXX.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*..*.
  XXX-----XXXX....♥♫♥ il est l heure pour moi ♥♫♥
  XXXX----XXXX..*.*.*.*-.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
  XXXXX---XXXX....♥♫♥ de passer te souhaiter une bonne soirée♥♫♥
  -XXXXX--XXXX*.*.*.*-.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
  -XXXXX--XXXX...♥♫♥Ainsi qu'une douce nuit ♥♫♥*.*.*.*-
  --XXXX--XXXX*.*.*.*-.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*-.*.*
  ---XXX--XXX...♥♫♥ Accompagnée d'étoiles magnifiques♥♫♥*.*.*.*
  ----XX--XX.*.*.*.*-.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*-.*.*.
  ---XXXXXXXXXX♥♫♥Pour bercer tes doux rêves ♥♫*.*.*.*-
  --XXXXXXXXXXXXX*.*.*.*-.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
  -XXXXXXXX ♥ XXXX.....♥♫♥ prends soin de toi ♥♫♥*.*.*.*-.*
  -XXXXXXXXXXXXXX*.*.*.*-.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.
  --XXXXXXXXXXXXX....♥♫♥ grossss bisoussss
  -XXXXXXXXXXX*.*.*.*-.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
  -----XXXXXXXX..♥ vote a mes defis s v p merci

  fashion-didi-mode xxx